5 redenen waarom honden hijgen

5 Redenen Waarom Honden Hijgen

Waarom hijgen honden?

Honden zijn dieren die vaak hijgen. Een ieder die een hondheeft zal dit kunnen beamen.

Veel mensen weten echter niet de redenwaarom honden hijgen. Daarom in dit artikel 5 redenen waarom hondenhijgen.

Reden 1: hijgen door de warmte

Als hondenbezitter is het je ongetwijfeld wel eens opgevallen dat hondensneller hijgen wanneer het warm is.

Dit heeft dan ook een belangrijkereden. Wanneer een hond hijgt, kan deze namelijk de warmte gemakkelijkerverwerken.

Je hoeft dus niet te panikeren wanneer je ziet dat je hondaan het hijgen is.

Het is namelijk niet altijd per se een slecht iets.Een hond is namelijk heel verschillend van een mens.

Een mens kan zwetenen door het zweten kan deze de warmte beter verwerken.

Maar een hondzweet niet, dus die heeft dan een probleem.

Dat is dan ook een van deredenen dat een hond sneller gaat hijgen.

Dit is voor de hond een goedemanier om de warmte te verwerken.

Zeker wanneer een hond veelinspanningen doet, is de kans groot dat deze gaat hijgen.

Vaak zal naeen korte periode het hijgen weer ophouden en is je hond weer stabiel.

Reden 2: overgewicht

We leven tegenwoordig in een wereld waarin het voedsel voor ons allemaalzeer toereikend is.

Dit is natuurlijk een groot voordeel te noemen, want honger lijden zit er dan bijna niet meer bij.

Maar daarnaast heeftdit ook zo zijn nadelen.

Het kan er namelijk in resulteren dat er sprakeis van overgewicht.

Dit komt vaak voor bij mensen. Wanneer mensenovergewicht hebben, hebben ze sneller de neiging om te gaan hijgen.

Ditis natuurlijk ook best wel logisch, aangezien het veel meer energie kostom op die manier te bewegen.

Ook bij honden is dus het geval.

Wanneerje hond veel overgewicht heeft, dan zorgt dit ervoor dat hij sneller gaat hijgen of zwaar ademen.

Honden met overgewicht zijn doorgaans nietheel gezond.

Om die reden kan het dus verstandig zijn om je hond op eendieet te zetten, mocht dit het geval zijn.

Reden 3: te weinig zuurstof

Er kunnen echter ook ergere problemen ten grondslag liggen aan hethijgen van een hond.

Het kan namelijk zijn dat je hond een tekort heeftaan zuurstof en dat hij of zij hierdoor extreem hijgt.

Er kunnenverschillende redenen zijn waardoor een hond plots last kan krijgen vaneen tekort aan zuurstof.

Enerzijds kan een externe factor hierbij eenrol spelen.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je hond iets verkeerdsheeft ingeslikt.

Iets wat de hond niet helemaal goed heeft kunnenverwerken.

Mocht dat het geval zijn, dan is het van belang om actie teondernemen, om zodoende erachter te komen wat dit dan precies is.

Maar ook andere gezondheidsproblemen kunnen hieraan ten grondslagliggen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een probleem met de luchtwegen.

Evenals mensen kunnen honden namelijk ook problemen met de luchtwegenkrijgen.

Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je hond dus zwaardergaat ademen.

Maar ook nog vele ergere zaken kunnen er de oorzaak vanzijn.

Zo kan een tumor er ook voor zorgen dat een hond veel gaat hijgen.

Wat de reden dan ook mag zijn.

Het is altijd van belang dat er gekekenwordt wat de specifieke oorzaak is.

Op die manier kun je jezelf ookgeruststellen.

Als hondeneigenaar wil je namelijk niet constant zorgenhebben.

Reden 4: problemen met het hart

Een hond kan ook problemen met zijn hart krijgen.

Het kan bijvoorbeeldzijn dat het hart minder snel pompt.

Dit heeft dan als gevolg dat erminder zuurstof binnenkomt, wat erin resulteert dat de hond sneller gaathijgen.

Ook zorgt dit ervoor dat de vocht minder goed wordt verwerkt.Ook dat kan de reden zijn dat een hond meer gaat hijgen.

Wanneer je ditconstateert bij je hond, is het dus altijd verstandig om naar dedierenarts te gaan.

Vooral bij het oppervlakkig ademen bij een hond, kande achterliggende oorzaak bij problemen met het hart liggen.

Reden 5: ene ras hijgt meer dan het andere ras

Niet alleen problemen of een teveel aan warmte, kunnen erin resulterendat een hond veel gaat hijgen.

Het is namelijk ook enigszins genetischbepaald.

Het ene hondenras zal namelijk veel sneller gaan hijgen dan hetandere hondenras.

Wanneer je een hondenras hebt die bekendstaat om hetvele hijgen,hoef je je daarom als hondeneigenaar niet altijd directzorgen temaken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *